Na međunarodnom znanstvenom skupu IEEE Blockchain 2021, održanom u virtualnom obliku od 6. do 8. prosinca 2021. godine, prezentiran je rad "Decentralized IoT Platform for Flexibility Service Providers in Power Systems" autora Alena Hrge, Tomislava Capudera i Ivane Podnar Žarko.

U radu se predlaže arhitektura za platformu decentraliziranog tržišta pružatelja usluga fleksibillnosti u elektroenergetskom sustavu zasnovana na Internetu stvari i tehnologijama distribuiranih knjiga. Opisano je istraživanje i studija izvedivosti takvog rješenja demonstriranog na IOTA mreži.

A. Hrga, T. Capuder, I. Podnar Žarko, "Decentralized IoT Platform for Flexibility Service Providers in Power Systems," in 2021 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain), 2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/Blockchain53845.2021.00084.

Autor: Alen Hrga
Popis obavijesti