Član istraživačkog tima Denis Salopek...

Denis Salopek je uspješno obranio svoju doktorsku disetraciju "Hybrid hardware/software datapath for near real-time reconfigurable high-speed packet filtering" (hrv. "Hibridna sklopovsko/programska podatkovna staza za brzo filtriranje paketa rekonfigurabilna u približno stvarnom vremenu") s ocjenom Magna Cum Laude. Obrana je održana 4. ožujka 2022. godine na FER-u.

Čestitamo našem novom doktoru znanosti i želimo mu puno uspjeha u nastavku karijere!

Autor: Katarina Mandarić
Popis obavijesti