Novi znanstveni rad prihvaćen i...

Na međunarodnom znanstvenom skupu KES-AMSTA 2022, održanom u hibridnom obliku od 20. do 22. lipnja 2022. godine u Grčkoj na otoku Rodosu, prezentiran je rad "Negotiation-Based Multi-agent System for Ambient Conditions Control in Accordance with Multiple User Preferences" autora Katarine Mandarić, Pavla Skočira, Gordana Ježića i Ignaca Lovreka. Rad je prihvaćen nakon međunarodne recenzije.

Rad je rezultat nastavka istraživanja kognitivnog Interneta stvari u pametnom domu s fokusom na inteligentno personalizirano pružanje usluga korisnicima. U radu je opisan višeagentski sustav gdje svakog korisnika zastupa njegov agent u postavljanju postavki uređaja prema njegovim preferencijama s naglaskom na problematiku usuglašavanja različitih preferencija više korisnika koji istovremeno koriste uređaj/uslugu.

Katarina Mandarić prezentira rad na znanstvenom skupu KES-AMSTA 2022 na Rodosu, Grčka u lipnju 2022.

Mandarić, Katarina; Skočir, Pavle; Ježić, Gordan; Lovrek, Ignac. (2022). Negotiation-Based Multi-agent System for Ambient Conditions Control in Accordance with Multiple User Preferences. In: Jezic, G., Chen-Burger, YH.J., Kusek, M., Šperka, R., Howlett, R.J., Jain, L.C. (eds) Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications 2022. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 306. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3359-2_9

Autor: Katarina Mandarić
Popis obavijesti