Na međunarodnom znanstvenom skupu KES-AMSTA 2020, održanom u virtualnom obliku od 17. do 19. lipnja 2020. godine, prezentiran je rad "Agent-Based Approach for User-Centric Smart Environments" autora Katarine Mandarić, Pavla Skočira i Gordana Ježića.

Rad opisuje sustav kognitivnog Interneta stvari u pametnom domu na primjeru inteligentnog upravljanja osvjetljenjem ostvaren kroz dva različita pristupa: agentski pristup i centralizirani pristup. U oba pristupa, umjetne neuronske mreže učene pod nadzorom su korištene za prilagođavanje uvjeta osvjetljenja određenom korisniku.

Mandaric K., Skocir P., Jezic G. (2020) Agent-Based Approach for User-Centric Smart Environments. In: Jezic G., Chen-Burger J., Kusek M., Sperka R., Howlett R., Jain L. (eds) Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications 2020. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 186. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5764-4_4

Autor: Katarina Mandarić
Popis obavijesti