U okviru projekta IoT4us, još dva rada su prihvaćena za objavu i prezentaciju nakon međunarodne recenzije na konferencijama EAI FABULOUS 2021 i KES AMSTA 2021

Autori rada prihvaćenog na konferenciju EAI FABULOUS su Dominik Ostroški, mag. ing., izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc i izv. prof. dr. sc. Marin Vuković. Naslov rada je "Categorizing IoT Services According to Security Risks", a u radu je predstavljen model za kategorizaciju postojećih i novih IoT usluga na temelju procijenjenih sigurnosnih rizika

Autori rada prihvaćenog na konferenciju KES AMSTA su Katarina Mandarić, mag. ing., doc. dr. sc. Pavle Skočir i prof. dr. sc. Gordan Ježić. Naslov rada je "A Smart Lighting Context-aware Model based on Colored Petri Net". U radu je predstavljen kontekstno svjestan model sustava pametnog osvjetljenja ostvaren Petrijevom mrežom.

Obje konferencije se održavaju virtualno, EAI FABULOUS 6. i 7. svibnja 2021. godine, a KES AMSTA od 14. do 16. lipnja 2021. godine.

 

Autor: Katarina Mandarić
Popis obavijesti