Obavijesti

U okviru projekta IoT4us, još je jedan rad prihvaćen za objavu i prezentaciju nakon međunarodne recenzije na konferenciji SpliTech 2021.

Autori rada su Ivan Čilić, mag. ingprof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko i prof. dr. sc. Mario Kušek. Naslov rada je "Towards Service Orchestration for the Cloud-to-Thing Continuum", a u radu je predstavljena arhitektura za orkestraciju usluga u okruženju računarstva u magli. Također, u radu je demonstrirana implementacija arhitekture pomoću alata za orkestraciju usluga Eclipse ioFog te mrežnog emulatora/simulatora Imunes.

Konferencija će biti održana u hibridnom načinu u Bolu na Braču (Hrvatska) od 8. do 11. rujna 2021. godine.

 

Autor: Ivan Čilić

U okviru projekta IoT4us, još dva rada su prihvaćena za objavu i prezentaciju nakon međunarodne recenzije na konferencijama EAI FABULOUS 2021 i KES AMSTA 2021

Autori rada prihvaćenog na konferenciju EAI FABULOUS su Dominik Ostroški, mag. ing., izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc i izv. prof. dr. sc. Marin Vuković. Naslov rada je "Categorizing IoT Services According to Security Risks", a u radu je predstavljen model za kategorizaciju postojećih i novih IoT usluga na temelju procijenjenih sigurnosnih rizika

Autori rada prihvaćenog na konferenciju KES AMSTA su Katarina Mandarić, mag. ing., doc. dr. sc. Pavle Skočir i prof. dr. sc. Gordan Ježić. Naslov rada je "A Smart Lighting Context-aware Model based on Colored Petri Net". U radu je predstavljen kontekstno svjestan model sustava pametnog osvjetljenja ostvaren Petrijevom mrežom.

Obje konferencije se održavaju virtualno, EAI FABULOUS 6. i 7. svibnja 2021. godine, a KES AMSTA od 14. do 16. lipnja 2021. godine.

 

Autor: Katarina Mandarić

Objavljen je promo video projekta IoT4us na engleskom jeziku.

Autor: Katarina Mandarić
Izlaganje dr. sc. Pavla Skočira na...

Član istraživačkog tima projekta IoT4us i poslijedoktorand FER-a dr. sc. Pavle Skočir sudjelovao je na radionici Smart technologies for sustainable agriculture organiziranoj u okviru znanstvenog skupa SST 2020, Osijek.

Na radionici je prezentirao znanstveni rad “Survey on Low Power Wide Area Networks in IoT” autora Damjan Katušića, Pavla Skočira, Marija Kušeka i Igora Čavraka. Fokus prezentacije bio je na komunikacijskim tehnologijama i potencijalom primjene istih u poljoprivredi što je vrlo bitno za ishod projekta IoT-polje.
 

Autor: Katarina Mandarić
Značajno postignuće našeg istraživača...

Član istraživačkog tima projekta IoT4us i doktorand FER-a Denis Salopek sudjelovao je u nedavno završenom ciklusu Googleovog programa Google Summer of Code tijekom kojega je uspješno je završio projekt razvoja pogonskog programa (engl. device driver) u jezgri operacijskog sustava FreeBSD za razvojnu ploču NetFPGA SUME. Navedeni driver i razvojnu ploču NetFPGA SUME ćemo koristiti u okviru projekta IoT4us za istraživanje, oblikovanje i razvoj mehanizama sigurnosti i privatnosti u okruženjima Interneta stvari.

Denis je uspješno razvio odgovarajući pogonski program za operacijski sustav FreeBSD, a poseban je uspjeh da će razvijeni driver biti uključen u nadolazeću verziju operacijskog sustava FreeBSD 12.2. Čestitke Denisu na ovom značajnom uspjehu!

Za više detalja o projektu i Denisove dojmove o sudjelovanju na Google Summer of Code, pročitajte sljedeću obavijest.

Autor: Ivana Podnar Žarko

Na međunarodnom znanstvenom skupu KES-AMSTA 2020, održanom u virtualnom obliku od 17. do 19. lipnja 2020. godine, prezentiran je rad "Agent-Based Approach for User-Centric Smart Environments" autora Katarine Mandarić, Pavla Skočira i Gordana Ježića.

Rad opisuje sustav kognitivnog Interneta stvari u pametnom domu na primjeru inteligentnog upravljanja osvjetljenjem ostvaren kroz dva različita pristupa: agentski pristup i centralizirani pristup. U oba pristupa, umjetne neuronske mreže učene pod nadzorom su korištene za prilagođavanje uvjeta osvjetljenja određenom korisniku.

Mandaric K., Skocir P., Jezic G. (2020) Agent-Based Approach for User-Centric Smart Environments. In: Jezic G., Chen-Burger J., Kusek M., Sperka R., Howlett R., Jain L. (eds) Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications 2020. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 186. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5764-4_4

Autor: Katarina Mandarić

U potrazi smo za novim mladim istraživačem koji u iduće četiri godine želi postati doktor znanosti u području tehničkih znanosti, polje računarstvo! Područje istraživanja doktoranda je naravno Internet stvari gdje će proučavati decentralizirane i interoperabilne okoline IoT-a koje na optimalni način koriste računalne resurse na rubu mreže i u mrežama 5G za učinkovito pružanje inovativnih IoT-usluga.

Natječaj je otvoren do 17.8.2020., a detalji o natječaju su dostupni na sljedećoj poveznici (radno mjesto „doktoranda u suradničkom zvanju asistent“ na Zavodu za telekomunikacije vezano uz projekt IoT4us je pod točkom 22.).

Zainteresirane kandidate molimo da pošalju email sa svojim životopisom i motivacijskim pismom voditeljici projekta prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko prije formalne prijave na natječaj.

Autor: Ivana Podnar Žarko

Upravo je objavljen novi pregledni rad u časopisu otvorenog pristupa IEEE Access koji daje pregled primjena tehnologije blok-lanca i raspodijeljene digitalne knjige (engl. Digital Ledger Technology, DLT) za energetski sektor. Rad navodi prednosti i ograničenja DLT-a te identificira tehničke izazove koje je potrebno riješiti kako bi se omogućila široka upotreba DLT-a u energetskim sustavima. Uz to se daju prijedlozi i smjernice za primjenu konkretnih DLT-rješenja prikladnih za različite kategorije slučajeva upotrebe u energetskom sektoru.

Hrga, Alen; Capuder, Tomislav; Podnar Žarko, Ivana. Demystifying Distributed Ledger Technologies: Limits, Challenges and Potentials in the Energy Sector // IEEE Access, 8 (2020), 126149-126163 doi:10.1109/access.2020.3007935

Čestitke Alenu na ovom značajnom postignuću!

Autor: Ivana Podnar Žarko

Početkom ove godine započeo je novi projekt Laboratorija za Internet stvari pod nazivom "IoT4us: Pametne usluge usmjerene čovjeku u interoperabilnim i decentraliziranim okolinama Interneta stvari".  Projekt je financiran iz programa "Istraživački projekti" Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) u trajanju od 4 godine, do 31.12.2023. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko. Istraživačka grupa trenutno broji 10 istraživača te je planirano uključivanje još dva doktoranda i jednog poslijedoktoranda tijekom projekta.

Projekt IoT4us usvaja i nadograđuje aktualne rezultate proizašle iz projekta H2020 symbIoTe tijekom kojega je razvijena međuopremu otvorenog kôda za interoperabilnost Interneta stvari te je uspostavljen početni ekosustav interoperabilnih IoT-platformi, pokrećući tako novi val inovativnih aplikacija i usluga nad različitim domenama i platformama. IoT4us će nastaviti daljnji razvoj tog ekosustava kako bi stvorio interoperabilnu, decentraliziranu, dinamičnu i sigurnu IoT-okolinu koja čuva privatnost korisnika, a pritom se oslanja na računalne resurse na rubu mreže. IoT4us će u takvim dinamičnim okruženjima omogućiti autonomne i kognitivne IoT usluge usmjerene čovjeku i u skladu s potrebama korisnika. Provedeno istraživanje će pridonijeti nastanku IoT-rješenja sljedeće generacije koja su prikladna za mreže 5G, kao masovno postavljanje IoT-uređaja s osnovnim ciljem ponude praktičnih i sigurnih aplikacije i usluge za krajnje korisnike koje štite njihovu privatnost. Kroz svoje istraživačke ciljeve, projekt će istražiti sljedeće izazovne teme: interoperabilne, dinamičke, decentralizirane i sigurne IoT-ekosustave namijenjene mrežama sljedeće generacije (uključujući mreže 5G), adaptivne komunikacijske protokole za učinkoviti prijenos podataka, inteligentne i kognitivne metode za IoT, tehnologiju Blockchain i mehanizme za očuvanje privatnosti u okolinama Interneta stvari.

Prvi radni sastanak održan je 17. veljače 2020. godine, a javno predstavljanje projekta je bilo planirano 25. ožujka 2020. u Sivoj vijećnici na FER-u u sklopu predstavljanja FER-ovih novih projekata financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanost, ali je odgođeno s obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom.

Tim IoT4us (s lijeva na desno): Denis Salopek, Marin Vuković, Igor Čavrak, Pavle Skočir, Federico-Matteo Benčić, Alen Hrga, Ivana Podnar Žarko, Gordan Ježić, Mario Kušek, Miljenko Mikuc

Autor: Katarina Mandarić