Obavijesti

Analiza agrometeoroloških podataka:...

Rad pod naslovom "Comparing Remote and Proximal Sensing of Agrometeorological Parameters across Different Agricultural Regions in Croatia: A Case Study Using ERA5-Land, Agri4Cast, and In Situ Stations during the Period 2019–2021" objavljen je u okviru posebnog izdanja Remote Sensing in Precision Agriculture Production. Autori rada su Dora Kreković, Vlatko Galić, Krunoslav Tržec, Ivana Podnar Žarko i Mario Kušek.

U ovom istraživanju je analizirana upotrebljivost udaljenih satelitskih i terenskih agrometeoroloških izvora podataka za preciznu poljoprivredu u Hrvatskoj. Uspoređeni su podaci iz otvorenih izvora (Copernicus CDS i Agri4Cast), te komercijalnih terenskih agrometeoroloških stanica (PinovaMeteo), koje prate ključne okolišne parametre za fiziološko stanje usjeva.

Analiza je provedena za 10 različitih lokacija tijekom tri godine. Rezultati su otkrili snažne korelacije između satelitskih/modelskih podataka i terenskih mjerenja za temperaturu zraka, umjerene za temperaturu tla, ali niže za oborine. Međutim, analiza reziduala ukazuje na općenito više vrijednosti reziduala, posebno na područjima s kompleksnom topografijom i blizu velikih vodenih površina ili mora. Zaključak istraživanja upućuje na potencijalna ograničenja u korištenju satelitskih/modelskih podataka za donošenje odluka u poljoprivredi.

Autor: Dora Kreković
Objavljen rad o pametnom pružanju...

Rad pod naslovom "A Multi-Agent System for Service Provisioning in an Internet-of-Things Smart Space Based on User Preferences" objavljen je u časopisu otvorenog pristupa Sensors, u okviru posebnog izdanja Emerging IoT Technologies for Smart Environments (Nove IoT tehnologije za pametna okruženja). Autori rada su Katarina MandarićAna Kešelj Dilberović Gordan Ježić.

U ovom radu predstavljen je višeagentski sustav za pružanje usluga u pametnim prostorima Interneta stvari (IoT) na temelju preferencija korisnika. Iako postoje mnoga rješenja za pružanje usluga u pametnim prostorima koje korisniku omogućuju dodatnu udobnost i osiguravaju podršku kroz svakodnevicu, većinom su fokusirana na jednog korisnika, čime je ograničena njihova funkcionalnost. Rad je motiviran upravo ovim nedostatkom rješenja za više korisnika te autori predlažu višeagentski sustav u kojem programski agenti, svjesni konteksta, zagovaraju preferencije svojih korisnika. Korisnički agenti pregovaraju o postavkama usluge kako bi postigli dogovor koji zadovoljava sve korisnike, uzimajući u obzir njihovu fleksibilnost u definiciji preferencija. Predloženi algoritam pregovaranja opisan je kroz slučaj pametnog osvjetljenja kao primjer usluge koja utječe na sve korisnike istovremeno u pametnom prostoru.

Autor: Katarina Mandarić
IoT4us na 1. hrvatskom simpoziju o...

Koordinatorica projekta IoT4us, prof. Ivana Podnar Žarko, održala je prezentaciju na temu "Umjetna inteligencija za uređaje Interneta stvari" na Prvom hrvatskom simpoziju o umjetnoj inteligenciji koji je organizirala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) 21. studenog 2023. godine. 

S okupljenima je, među ostalim, podijelila informacije o istraživačkim ciljevima u sklopu projekta IoT4us. Projekt IoT4us istražuje izazovne teme, a među istraživačkim ciljevima ističe se razvoj inteligentnih, kognitivnih rješenja u području interneta stvari. Cilj je razviti napredna rješenja koja će unaprijediti sposobnosti uređaja povezanih s internetom stvari (IoT) kroz implementaciju naprednih algoritama umjetne inteligencije. 

Prezentacija je dostupna na web stranici simpozija: https://www.hrui.org/program.

Autor: Katarina Mandarić
Doktorandi Dora Kreković i Ivan Čilić...

Naši doktorandi Dora Kreković i Ivan Čilič su sudjelovali na Prvoj ljetnoj školi AIoTwin koja je održana u Šibeniku od 4. do 7. rujna 2023. godine. Imali su priliku pratiti bogati program: pozvana predavanja i radionice na teme iz područja Interneta stvari uz primjenu umjetne inteligencije, orkestracije usluga na rubu mreže i decentraliziranog strojnog učenja. Program radionice je bio posebno prilagođen doktorandima. Konkretno, dvije radionice za razvoj generičkih vještina su se bavile pitanjima kako manevrirati na putu do uspješne obrane doktorske disertacije te kako izgleda projektni prijedlog za program Obzor Europa.

Dora i Ivan su također sudjelovali na PhD forumu gdje su prezentirali teme svojih doktorskih istraživanja kroz dvominutna izlaganja i raspravu s istraživačima s vodećih europskih institucija. Komentari i savjeti će ih dovesti bliže novim publikacijama i ostvarenju znanstvenog doprinosa doktorskih tema!

Autor: Ivana Podnar Žarko
Još jedan rad objavljen u časopisu...

Rad pod naslovom "Enhancing Mitigation of Volumetric DDoS Attacks: A Hybrid FPGA/Software Filtering Datapath" objavljen je u časopisu otvorenog pristupa Sensors, u okviru posebnog izdanja Security in IoT Environments). Autori rada su Denis Salopek i Miljenko Mikuc.

Rad se bavi problemom klasifikacije i filtriranja paketa u mrežama pogođenim DDoS napadima u kontekstu mreža velike brzine i konfigurabilnih mrežnih uređaja. Istražuje se prototip hibridnog hardversko/softverskog filtera paketa koji kombinira rekonfigurabilnu FPGA tehnologiju i brzo softversko filtriranje na uobičajenom hardveru. Hibridni filtar pokazuje poboljšanja u odnosu na isključivo softversko filtriranje i postiže povećanje performansi od gotovo 30%, ovisno o skupovima pravila, metodama rasterećenja i vrstama prometa. Značaj ovog istraživanja leži u razvoju isplative alternative skupim ili manje učinkovitim filtrima. Primjena ovih filtara na rubu mreže može značajno ublažiti utjecaj DDoS napada na nezaštićene mreže, povećavajući sigurnost svih uređaja na mreži, uključujući posebice uređaje Interneta stvari (IoT).

Autor: Ivana Podnar Žarko
Novi znanstveni rad prihvaćen i...

Na međunarodnom znanstvenom skupu ConTEL 2023, održanom od 11. do 13. srpnja 2023. godine u Grazu u Austriji, prezentiran je rad "Distributed Location-Aware IoT Device Control Based on Indoor Positioning" autora Ivana Čilića, Dore KrekovićIvane Podnar Žarko i Marija Kušeka. Rad je prihvaćen nakon međunarodne recenzije.

Rad je rezultat nastavka istraživanja u području raspodijeljenog upravljanja uređajima Interneta stvari. U radu je predstavljena arhitektura za raspodijeljeno upravljanje uređajima Interneta stvari temeljeno na pozicioniranju u zatvorenim prostorima koja omogućuje izravnu interakciju korisnika s uređajima Interneta stvari u njegovoj blizini. Dodatno, u radu je predstavljena implementacija predložene arhitekture, pod nazivom CampusSphere, u obliku platforme koja omogućuje usluge pametnog kampusa pomoću korisničke lokacije. 

Autor: Ivan Čilić
Naš doktorand Ivan Čilić govori o...

Naš doktorand Ivan Čilić boravio je u razdoblju od 15. travnja 2023. do 4. lipnja 2023. na Distributed Systems Group, Tehničko sveučilište u Beču, Austrija, radi znanstvenog usavršavanja u okviru doktorskog studija. Ivan je u suradnji s kolegama iz Beča radio na svojoj istraživačkoj temi u području orkestracije usluga i računarstva na rubu mreže te je počeo pripremati i zanimljiv znanstveni rad vezan uz orkestraciju usluga za potrebe federalnog učenja.

Pogledajte na YouTube-u video koji govori o tome kako izgleda dan jednog istraživača na Tehničkom sveučilištu u Beču iz perspektive zagrebačkog doktoranda: https://youtu.be/YVXkmo8O7n4.

Autor: Ivana Podnar Žarko

Rad pod naslovom "Performance Evaluation of Container Orchestration Tools in Edge Computing Environments" objavljen je u časopisu otvorenog pristupa Sensors, u okviru posebnog izdanja Edge and Fog Computing for Internet of Things Systems II. Autori rada su Ivan Čilić, Petar Krivić, Ivana Podnar Žarko i Mario Kušek.

U radu je napravljena usporedna analiza performansi alata za orkestraciju kontejneriziranih usluga u okolini računarstva na rubu. Uspoređene su četiri orkestracijske platforme: Kubernetes, KubeEdge, K3s, i ioFog. Naglasak u provedenoj evaluaciji stavljen je na mogućnost integracije čvorova iz različitih (privatnih) mreža u zajedničku izvedbenu okolinu karakterističnu za koncept računarstva na rubu, te na mogućnost integracije specifičnih algoritama raspoređivanja u navedenim platformama.

 

Autor: Petar Krivić
Član istraživačkog tima Federico...

Naš asistent Federico Matteo Benčić je doktor znanosti! Uspješno je obranio svoju doktorsku disertaciju pod naslovom "Mitigating the impact of malicious nodes in distributed ledger networks with resource constrained nodes" ("Ublažavanje utjecaja zlonamjernih čvorova u mrežama raspodijeljenih glavnih knjiga s čvorovima ograničenih resursa"). Mentorica na doktorskom studiju mu je bila prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko!
Čestitamo i želimo mu puno uspjeha u nastavku karijere!

Autor: Ivana Podnar Žarko
Znanstveni rad prihvaćen i...

Na međunarodnom znanstvenom skupu SST 2022, održanom od 19. do 21. listopada 2022. godine u Osijeku, prezentiran je rad "Prediction of Microclimate Parameters for Application in Precision Agriculture" , autora Dore Kreković i Ivane Podnar Žarko. Rad je prihvaćen nakon međunarodne recenzije.

Ovaj istraživački rad predstavlja rezultate istraživanja u domeni predviđanja mikroklimatskih parametara. Cilj ovog istraživanja je razviti strategije za planiranje i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom s primarnim fokusom na poboljšanje prinosa i kvalitete usjeva. U radu se iznosi pregled i konkretna implementacija različitih metoda i pristupa za predviđanje mikroklimatskih parametara, koji se temelje na analizi vremenskih serija kao ulaznih podataka. Također, pruža se dublji uvid u tehnike predviđanja vremenskih serija, koristeći kako statističke modele, tako i algoritme neuronskih mreža. Eksperimentalni rezultati ovog istraživanja jasno ukazuju na uspješnost predloženih modela u predviđanju budućih očitanja senzora u kratkom vremenskom razdoblju za oba skupa podataka.

Autor: Dora Kreković
Naši studenti osvojili Rektorovu...

Naši studenti su 28. rujna 2022. godine na FER-u primili Rektorovu nagradu za svoj rad "FERIoT pametni sustav za upravljanje pametnim uređajima u blizini" koji su realizirali koristeći laboratorijsko okruženje i umrežene uređaje projekta IoT4us. Nagrađeni su studenti Marko Bartaković, Karlo Ježić, Ivan Sarjanović, Josipa Šupe, Petra Završki, Leon Banko, Pero Drobac i Karlo Ivanov pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivane Podnar Žarko. Čestitke studentima!

U nastavku obavijesti pročitajte više o razvijenom rješenju.

Autor: Ivana Podnar Žarko
Novi znanstveni rad prihvaćen i...

Na međunarodnom znanstvenom skupu KES-AMSTA 2022, održanom u hibridnom obliku od 20. do 22. lipnja 2022. godine u Grčkoj na otoku Rodosu, prezentiran je rad "Negotiation-Based Multi-agent System for Ambient Conditions Control in Accordance with Multiple User Preferences" autora Katarine Mandarić, Pavla Skočira, Gordana Ježića i Ignaca Lovreka. Rad je prihvaćen nakon međunarodne recenzije.

Rad je rezultat nastavka istraživanja kognitivnog Interneta stvari u pametnom domu s fokusom na inteligentno personalizirano pružanje usluga korisnicima. U radu je opisan višeagentski sustav gdje svakog korisnika zastupa njegov agent u postavljanju postavki uređaja prema njegovim preferencijama s naglaskom na problematiku usuglašavanja različitih preferencija više korisnika koji istovremeno koriste uređaj/uslugu.

Autor: Katarina Mandarić
Održano javno predstavljanje projekta

U četvrtak 30. lipnja 2022. godine organizirali smo javno predstavljanje projekta IoT4us na kome su sudjelovali brojni gosti iz industrije, akademske zajednice i studenti.

Nakon uvodnih riječi voditeljice projekta prof. dr. sc. Ivane Podnar Žarko, članovi istraživačkog tima su prezentirali svoj rad i rezultate. Poslijedoktorand dr. sc. Petar Krivić i asistent Ivan Čilić su predstavili rješenje za primjenu računalnih sredstava na rubu mreže (edge computing) u području Interneta stvari. Zatim je asistentica Katarina Mandarić prezentirala korištenje inteligentnih programskih agenata u pametnom prostoru Interneta stvari za postavljanje ambijentalnih uvjeta prema preferencijama svih prisutnih korisnika u prostoru. Prezentaciju o sigurnosti, tj. osiguravanju administracijskih sučelja IoT uređaja održao je asistent Karlo Slovenec. Događaj je nastavljen prezentacijom asistenta dr. sc. Denisa Salopeka o brzom i energetski učinkovitom filtriranju paketa, a ovaj dio događaja zatvorio je asistent Federico Matteo Benčić prezentacijom o prilagođavanju mreža raspodijeljenih glavnih knjiga za okruženja s ograničenim resursima.

Nakon radnog ručka, događaj je nastavljen na Zavodu za telekomunikacije, gdje su goste dočekali članovi laboratorija IoTLab i studenti koji su demonstrirali odabrana praktična rješenja razvijena u okviru IoTLab-a kroz diplomske i završne radove te projekte na kolegiju Internet stvari. Zahvaljujemo svima na sudjelovanju!

Fotografije s događaja dostupne su u nastavku odabirom "Pročitaj više".

Autor: Katarina Mandarić

Na međunarodnom znanstvenom skupu GIoTS 2022 Dublin, održanom od 20. do 23. lipnja 2022. godine u Dublinu u Irskoj, prezentiran je rad "Adaptive Data-Driven Routing for Edge-to-Cloud Continuum: A Content-Based Publish/Subscribe Approach" autora Ivana Čilića i Ivane Podnar Žarko. Rad je prihvaćen nakon međunarodne recenzije.

Rad je rezultat nastavka istraživanja u području preusmjeravanja podataka računarstva na rubu. U radu je predstavljena arhitektura za prilagodljivo usmjeravanje podataka u okruženju računarstva na rubu s ciljem neprekidnog očuvanja kvalitete usluge za klijente usluga Interneta stvari. Dodatno, u radu je opisana implementacija predložene arhitekture koristeći sustav objavi-pretplati koja pokazuje otpornost arhitekture na ispade u sustavu te promjene u mreži.

Autor: Ivan Čilić
Javno predstavljanje projekta IoT4us

Istraživački tim projekta IoT4us poziva sve zainteresirane na javno predstavljanje projekta "IoT4us: Pametne usluge usmjerene čovjeku u interoperabilnim i decentraliziranim okolinama Interneta stvari" uključujući demonstracije istraživačkih i studentskih rješenja. 

Datum održavanja je četvrtak 30. lipnja 2022. godine od 10 do 14 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Dio predstavljanja će biti održan u Sivoj vijećnici, a dio u Laboratoriju Interneta stvari na Zavodu za telekomunikacije (8. kat C-zgrade). Događaj se održava na hrvatskom jeziku. 

Registrirajte se što prije i osigurajte svoje mjesto! Prijave su otvorene do utorka 28.6.2022.

Autor: Ivan Čilić
Katarina Mandarić održala predavanje...

Asistentica Katarina Mandarić, mag. ing., članica istraživačkog tima projekta, održala je predavanje na konferenciji "Ladies of AI Business" održanoj 5. svibnja 2022. godine u BIRD inkubatoru. "Ladies of AI Business" je AI izdanje dugogodišnje konferencije "Ladies of New Business" u organizaciji Netokracije te, kako i naziv kaže, posvećeno je svijetu umjetne inteligencije i strojnog učenja.

Katarinino predavanje fokusiralo se na njezino doktorsko istraživanje višeagentskih sustava za pružanje usluga zasnovanih na korisničkim preferencijama u pametnom prostoru Interneta stvari. Zanimljivim primjerima objasnila je kako programske agente iskoristiti da prilagođavaju ambijentalne uvjete u prostoru preferencijama korisnika, bez korisničke intervencije, čak i ako je potrebno zadovoljiti preferencije više korisnika koji obitavaju u istom prostoru. Uz to predstavila je i Laboratorij za Internet stvari te projekte IoT-polje i IoT4us.

Više o događaju, panelima i predavanjima možete pročitati ovdje te u nastavku obavijesti gdje se nalaze i fotografije s događaja.

Autor: Katarina Mandarić
Interna radionica istraživačkog tima

U petak 29. travnja 2022. godine, članovi istraživačkog tima projekta IoT4us su održali internu radionicu.

Nakon održanog redovnog pregleda i analize radnog i financijskog plana, doktorandi Ivan Čilić, Dora Kreković, Katarina Mandarić, Federico Matteo Benčić i Alen Hrga te profesor Marin Vuković i Denis Salopek održali su prezentacije o svom dosadašnjem radu u sklopu projekta.

Prezentacije je popratila konstruktivna rasprava o razvijenim i planiranim rješenjima te novim idejama.
Raspravljeni su radovi i rezultati čija se objava očekuje u narednom periodu te organizacija javne radionice.

Popis svih prezentacija:

  • Ivan Čilić - Prilagodljivo usmjeravanje podataka na putu od ruba mreže do računalnog oblaka 
  • Dora Kreković - Pregled postojećih rješenja za smanjenje količine podataka u IoT- u 
  • Katarina Mandarić - Pregovaranje programskih agenata u pametnom prostoru Interneta stvari 
  • Federico Matteo Benčić - Prilagođavanje mreža raspodijeljenih glavnih knjiga za okruženja s ograničenim resursima 
  • Alen Hrga - Decentralizirana IoT platforma za pružatelje usluga fleksibilnosti u elektroenergetskom sustavu 
  • Marin Vuković - Osiguravanje administracijskih sučelja uređaja IoT 
  • Denis Salopek - Brzo i energetski učinkovito filtriranje paketa 

Fotografije se nalaze u nastavku obavijesti.

Autor: Katarina Mandarić
Član istraživačkog tima Denis Salopek...

Denis Salopek je uspješno obranio svoju doktorsku disetraciju "Hybrid hardware/software datapath for near real-time reconfigurable high-speed packet filtering" (hrv. "Hibridna sklopovsko/programska podatkovna staza za brzo filtriranje paketa rekonfigurabilna u približno stvarnom vremenu") s ocjenom Magna Cum Laude. Obrana je održana 4. ožujka 2022. godine na FER-u.

Čestitamo našem novom doktoru znanosti i želimo mu puno uspjeha u nastavku karijere!

Autor: Katarina Mandarić

Na međunarodnom znanstvenom skupu IEEE Blockchain 2021, održanom u virtualnom obliku od 6. do 8. prosinca 2021. godine, prezentiran je rad "Decentralized IoT Platform for Flexibility Service Providers in Power Systems" autora Alena Hrge, Tomislava Capudera i Ivane Podnar Žarko.

U radu se predlaže arhitektura za platformu decentraliziranog tržišta pružatelja usluga fleksibillnosti u elektroenergetskom sustavu zasnovana na Internetu stvari i tehnologijama distribuiranih knjiga. Opisano je istraživanje i studija izvedivosti takvog rješenja demonstriranog na IOTA mreži.

A. Hrga, T. Capuder, I. Podnar Žarko, "Decentralized IoT Platform for Flexibility Service Providers in Power Systems," in 2021 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain), 2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/Blockchain53845.2021.00084.

Autor: Alen Hrga

U okviru projekta IoT4us, još je jedan rad prihvaćen za objavu i prezentaciju nakon međunarodne recenzije na konferenciji SpliTech 2021.

Autori rada su Ivan Čilić, mag. ingprof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko i prof. dr. sc. Mario Kušek. Naslov rada je "Towards Service Orchestration for the Cloud-to-Thing Continuum", a u radu je predstavljena arhitektura za orkestraciju usluga u okruženju računarstva u magli. Također, u radu je demonstrirana implementacija arhitekture pomoću alata za orkestraciju usluga Eclipse ioFog te mrežnog emulatora/simulatora Imunes.

Konferencija će biti održana u hibridnom načinu u Bolu na Braču (Hrvatska) od 8. do 11. rujna 2021. godine.

 

Autor: Ivan Čilić

U okviru projekta IoT4us, još dva rada su prihvaćena za objavu i prezentaciju nakon međunarodne recenzije na konferencijama EAI FABULOUS 2021 i KES AMSTA 2021

Autori rada prihvaćenog na konferenciju EAI FABULOUS su Dominik Ostroški, mag. ing., izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc i izv. prof. dr. sc. Marin Vuković. Naslov rada je "Categorizing IoT Services According to Security Risks", a u radu je predstavljen model za kategorizaciju postojećih i novih IoT usluga na temelju procijenjenih sigurnosnih rizika

Autori rada prihvaćenog na konferenciju KES AMSTA su Katarina Mandarić, mag. ing., doc. dr. sc. Pavle Skočir i prof. dr. sc. Gordan Ježić. Naslov rada je "A Smart Lighting Context-aware Model based on Colored Petri Net". U radu je predstavljen kontekstno svjestan model sustava pametnog osvjetljenja ostvaren Petrijevom mrežom.

Obje konferencije se održavaju virtualno, EAI FABULOUS 6. i 7. svibnja 2021. godine, a KES AMSTA od 14. do 16. lipnja 2021. godine.

 

Autor: Katarina Mandarić

Objavljen je promo video projekta IoT4us na engleskom jeziku.

Autor: Katarina Mandarić
Izlaganje dr. sc. Pavla Skočira na...

Član istraživačkog tima projekta IoT4us i poslijedoktorand FER-a dr. sc. Pavle Skočir sudjelovao je na radionici Smart technologies for sustainable agriculture organiziranoj u okviru znanstvenog skupa SST 2020, Osijek.

Na radionici je prezentirao znanstveni rad “Survey on Low Power Wide Area Networks in IoT” autora Damjan Katušića, Pavla Skočira, Marija Kušeka i Igora Čavraka. Fokus prezentacije bio je na komunikacijskim tehnologijama i potencijalom primjene istih u poljoprivredi što je vrlo bitno za ishod projekta IoT-polje.
 

Autor: Katarina Mandarić
Značajno postignuće našeg istraživača...

Član istraživačkog tima projekta IoT4us i doktorand FER-a Denis Salopek sudjelovao je u nedavno završenom ciklusu Googleovog programa Google Summer of Code tijekom kojega je uspješno je završio projekt razvoja pogonskog programa (engl. device driver) u jezgri operacijskog sustava FreeBSD za razvojnu ploču NetFPGA SUME. Navedeni driver i razvojnu ploču NetFPGA SUME ćemo koristiti u okviru projekta IoT4us za istraživanje, oblikovanje i razvoj mehanizama sigurnosti i privatnosti u okruženjima Interneta stvari.

Denis je uspješno razvio odgovarajući pogonski program za operacijski sustav FreeBSD, a poseban je uspjeh da će razvijeni driver biti uključen u nadolazeću verziju operacijskog sustava FreeBSD 12.2. Čestitke Denisu na ovom značajnom uspjehu!

Za više detalja o projektu i Denisove dojmove o sudjelovanju na Google Summer of Code, pročitajte sljedeću obavijest.

Autor: Ivana Podnar Žarko

Na međunarodnom znanstvenom skupu KES-AMSTA 2020, održanom u virtualnom obliku od 17. do 19. lipnja 2020. godine, prezentiran je rad "Agent-Based Approach for User-Centric Smart Environments" autora Katarine Mandarić, Pavla Skočira i Gordana Ježića.

Rad opisuje sustav kognitivnog Interneta stvari u pametnom domu na primjeru inteligentnog upravljanja osvjetljenjem ostvaren kroz dva različita pristupa: agentski pristup i centralizirani pristup. U oba pristupa, umjetne neuronske mreže učene pod nadzorom su korištene za prilagođavanje uvjeta osvjetljenja određenom korisniku.

Mandaric K., Skocir P., Jezic G. (2020) Agent-Based Approach for User-Centric Smart Environments. In: Jezic G., Chen-Burger J., Kusek M., Sperka R., Howlett R., Jain L. (eds) Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications 2020. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 186. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5764-4_4

Autor: Katarina Mandarić

U potrazi smo za novim mladim istraživačem koji u iduće četiri godine želi postati doktor znanosti u području tehničkih znanosti, polje računarstvo! Područje istraživanja doktoranda je naravno Internet stvari gdje će proučavati decentralizirane i interoperabilne okoline IoT-a koje na optimalni način koriste računalne resurse na rubu mreže i u mrežama 5G za učinkovito pružanje inovativnih IoT-usluga.

Natječaj je otvoren do 17.8.2020., a detalji o natječaju su dostupni na sljedećoj poveznici (radno mjesto „doktoranda u suradničkom zvanju asistent“ na Zavodu za telekomunikacije vezano uz projekt IoT4us je pod točkom 22.).

Zainteresirane kandidate molimo da pošalju email sa svojim životopisom i motivacijskim pismom voditeljici projekta prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko prije formalne prijave na natječaj.

Autor: Ivana Podnar Žarko

Upravo je objavljen novi pregledni rad u časopisu otvorenog pristupa IEEE Access koji daje pregled primjena tehnologije blok-lanca i raspodijeljene digitalne knjige (engl. Digital Ledger Technology, DLT) za energetski sektor. Rad navodi prednosti i ograničenja DLT-a te identificira tehničke izazove koje je potrebno riješiti kako bi se omogućila široka upotreba DLT-a u energetskim sustavima. Uz to se daju prijedlozi i smjernice za primjenu konkretnih DLT-rješenja prikladnih za različite kategorije slučajeva upotrebe u energetskom sektoru.

Hrga, Alen; Capuder, Tomislav; Podnar Žarko, Ivana. Demystifying Distributed Ledger Technologies: Limits, Challenges and Potentials in the Energy Sector // IEEE Access, 8 (2020), 126149-126163 doi:10.1109/access.2020.3007935

Čestitke Alenu na ovom značajnom postignuću!

Autor: Ivana Podnar Žarko

Početkom ove godine započeo je novi projekt Laboratorija za Internet stvari pod nazivom "IoT4us: Pametne usluge usmjerene čovjeku u interoperabilnim i decentraliziranim okolinama Interneta stvari".  Projekt je financiran iz programa "Istraživački projekti" Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) u trajanju od 4 godine, do 31.12.2023. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko. Istraživačka grupa trenutno broji 10 istraživača te je planirano uključivanje još dva doktoranda i jednog poslijedoktoranda tijekom projekta.

Projekt IoT4us usvaja i nadograđuje aktualne rezultate proizašle iz projekta H2020 symbIoTe tijekom kojega je razvijena međuopremu otvorenog kôda za interoperabilnost Interneta stvari te je uspostavljen početni ekosustav interoperabilnih IoT-platformi, pokrećući tako novi val inovativnih aplikacija i usluga nad različitim domenama i platformama. IoT4us će nastaviti daljnji razvoj tog ekosustava kako bi stvorio interoperabilnu, decentraliziranu, dinamičnu i sigurnu IoT-okolinu koja čuva privatnost korisnika, a pritom se oslanja na računalne resurse na rubu mreže. IoT4us će u takvim dinamičnim okruženjima omogućiti autonomne i kognitivne IoT usluge usmjerene čovjeku i u skladu s potrebama korisnika. Provedeno istraživanje će pridonijeti nastanku IoT-rješenja sljedeće generacije koja su prikladna za mreže 5G, kao masovno postavljanje IoT-uređaja s osnovnim ciljem ponude praktičnih i sigurnih aplikacije i usluge za krajnje korisnike koje štite njihovu privatnost. Kroz svoje istraživačke ciljeve, projekt će istražiti sljedeće izazovne teme: interoperabilne, dinamičke, decentralizirane i sigurne IoT-ekosustave namijenjene mrežama sljedeće generacije (uključujući mreže 5G), adaptivne komunikacijske protokole za učinkoviti prijenos podataka, inteligentne i kognitivne metode za IoT, tehnologiju Blockchain i mehanizme za očuvanje privatnosti u okolinama Interneta stvari.

Prvi radni sastanak održan je 17. veljače 2020. godine, a javno predstavljanje projekta je bilo planirano 25. ožujka 2020. u Sivoj vijećnici na FER-u u sklopu predstavljanja FER-ovih novih projekata financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanost, ali je odgođeno s obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom.

Tim IoT4us (s lijeva na desno): Denis Salopek, Marin Vuković, Igor Čavrak, Pavle Skočir, Federico-Matteo Benčić, Alen Hrga, Ivana Podnar Žarko, Gordan Ježić, Mario Kušek, Miljenko Mikuc

Autor: Katarina Mandarić