Još jedan rad objavljen u časopisu...

Rad pod naslovom "Enhancing Mitigation of Volumetric DDoS Attacks: A Hybrid FPGA/Software Filtering Datapath" objavljen je u časopisu otvorenog pristupa Sensors, u okviru posebnog izdanja Security in IoT Environments). Autori rada su Denis Salopek i Miljenko Mikuc.

Rad se bavi problemom klasifikacije i filtriranja paketa u mrežama pogođenim DDoS napadima u kontekstu mreža velike brzine i konfigurabilnih mrežnih uređaja. Istražuje se prototip hibridnog hardversko/softverskog filtera paketa koji kombinira rekonfigurabilnu FPGA tehnologiju i brzo softversko filtriranje na uobičajenom hardveru. Hibridni filtar pokazuje poboljšanja u odnosu na isključivo softversko filtriranje i postiže povećanje performansi od gotovo 30%, ovisno o skupovima pravila, metodama rasterećenja i vrstama prometa. Značaj ovog istraživanja leži u razvoju isplative alternative skupim ili manje učinkovitim filtrima. Primjena ovih filtara na rubu mreže može značajno ublažiti utjecaj DDoS napada na nezaštićene mreže, povećavajući sigurnost svih uređaja na mreži, uključujući posebice uređaje Interneta stvari (IoT).

Autor: Ivana Podnar Žarko
Popis obavijesti