Znanstveni rad prihvaćen i...

Na međunarodnom znanstvenom skupu SST 2022, održanom od 19. do 21. listopada 2022. godine u Osijeku, prezentiran je rad "Prediction of Microclimate Parameters for Application in Precision Agriculture" , autora Dore Kreković i Ivane Podnar Žarko. Rad je prihvaćen nakon međunarodne recenzije.

Ovaj istraživački rad predstavlja rezultate istraživanja u domeni predviđanja mikroklimatskih parametara. Cilj ovog istraživanja je razviti strategije za planiranje i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom s primarnim fokusom na poboljšanje prinosa i kvalitete usjeva. U radu se iznosi pregled i konkretna implementacija različitih metoda i pristupa za predviđanje mikroklimatskih parametara, koji se temelje na analizi vremenskih serija kao ulaznih podataka. Također, pruža se dublji uvid u tehnike predviđanja vremenskih serija, koristeći kako statističke modele, tako i algoritme neuronskih mreža. Eksperimentalni rezultati ovog istraživanja jasno ukazuju na uspješnost predloženih modela u predviđanju budućih očitanja senzora u kratkom vremenskom razdoblju za oba skupa podataka.

Autor: Dora Kreković
Popis obavijesti