U okviru projekta IoT4us, još je jedan rad prihvaćen za objavu i prezentaciju nakon međunarodne recenzije na konferenciji SpliTech 2021.

Autori rada su Ivan Čilić, mag. ingprof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko i prof. dr. sc. Mario Kušek. Naslov rada je "Towards Service Orchestration for the Cloud-to-Thing Continuum", a u radu je predstavljena arhitektura za orkestraciju usluga u okruženju računarstva u magli. Također, u radu je demonstrirana implementacija arhitekture pomoću alata za orkestraciju usluga Eclipse ioFog te mrežnog emulatora/simulatora Imunes.

Konferencija će biti održana u hibridnom načinu u Bolu na Braču (Hrvatska) od 8. do 11. rujna 2021. godine.

 

Autor: Ivan Čilić
Popis obavijesti