Na međunarodnom znanstvenom skupu GIoTS 2022 Dublin, održanom od 20. do 23. lipnja 2022. godine u Dublinu u Irskoj, prezentiran je rad "Adaptive Data-Driven Routing for Edge-to-Cloud Continuum: A Content-Based Publish/Subscribe Approach" autora Ivana Čilića i Ivane Podnar Žarko. Rad je prihvaćen nakon međunarodne recenzije.

Rad je rezultat nastavka istraživanja u području preusmjeravanja podataka računarstva na rubu. U radu je predstavljena arhitektura za prilagodljivo usmjeravanje podataka u okruženju računarstva na rubu s ciljem neprekidnog očuvanja kvalitete usluge za klijente usluga Interneta stvari. Dodatno, u radu je opisana implementacija predložene arhitekture koristeći sustav objavi-pretplati koja pokazuje otpornost arhitekture na ispade u sustavu te promjene u mreži.

Autor: Ivan Čilić
Popis obavijesti