Naš doktorand Ivan Čilić govori o...

Naš doktorand Ivan Čilić boravio je u razdoblju od 15. travnja 2023. do 4. lipnja 2023. na Distributed Systems Group, Tehničko sveučilište u Beču, Austrija, radi znanstvenog usavršavanja u okviru doktorskog studija. Ivan je u suradnji s kolegama iz Beča radio na svojoj istraživačkoj temi u području orkestracije usluga i računarstva na rubu mreže te je počeo pripremati i zanimljiv znanstveni rad vezan uz orkestraciju usluga za potrebe federalnog učenja.

Pogledajte na YouTube-u video koji govori o tome kako izgleda dan jednog istraživača na Tehničkom sveučilištu u Beču iz perspektive zagrebačkog doktoranda: https://youtu.be/YVXkmo8O7n4.

Autor: Ivana Podnar Žarko
Popis obavijesti